Sinoville Community Police Forum / Gemeenskap Polisie Forum

Partners in Policing / Vernote in Polisiëring

CPF Partnership 

 Wat is die GPF?

Die konsep van gemeenskapspolisiëringsforums is in die vroeë negentigs ingestel nadat die regering die kommandostelsel afgeskaf het. Dit is ’n amptelike organisasie, met sy eie grondwet, wat deur die regering ondersteun word.

Die gedagte was dat dit informele buurtwaggroepe sou vervang sodat dié “gemeenskap vir die gemeenskap”-organisasie ook na hulself kan omsien wat betref veiligheid en misdaadvoorkoming.

Crime Prevention is a Community Commitment
Crime Prevention is a Community Commitment

Die daarstelling van GPFs is aanvanklik begroet met groot teenkanting van die publiek af, maar die polisie het voortgegaan met hul planne om hierdie instelling by elke polisiekantoor in die land aktief te kry om hulle behulpsaam te wees met hul taak om ’n gegewe gebied te polisieër.

Die ideaal is dat elke polisiekantoor bygestaan sal word deur ’n groep vrywilligers om hul eie omgewing te help beveilig. Die publiek word dus genooi om die oë en ore van die polisie te wees. Terselfdertyd het inwoners só ook tot ’n sekere mate inspraak in die sake van hul plaaslike polisiekantoor.

Die bestuur van GPFs hou gewoonlik een keer per maand vergadering waar tersaaklike dinge bepreek word, en waarop die polisie ook sitting het. GPF voorsitters dien op distrik (“cluster”) komitees waar hulle hoër op in polisiekringe inspraak het oor wat misdaadgewys in hul omgewings gebeur. Inligting oor misdaad in sy omgewing word daagliks aan die GPF verskaf.

 Leadership determines success

Help Stop Crime

Another secret to the success of a CPF, says Marais, lies in the leadership. In Sinoville’s case, Vernon Smith (chairperson) caught onto the vision of the CPF concept some years ago.

He quickly realised that representation from the community was of paramount importance and therefore embarked on a campaign to get the community actively involved in the day to day business and management of the Sinoville CPF.

Today the Sinoville CPF has a whopping ±1 700 members, representing the more than 46 000 households in the Sinoville policing area.

 Eyes and ears everywhere

CPF members – therefore the public – are the eyes and ears of the police in the community. As members become aware of a situation that needs attention, they will call for the necessary assistance over the radio network, or in serious cases, they will report it to the police.

The policing area of the Sinoville Police Station has been divided into four sectors. Each of these sectors has an executive committee that organises themselves from within, while each sector has a person on radio duty for each period of twelve hours every day.

Sinoville CPF has a control room on the corner of Sefako  Makgatho Drive and Vinko Street, which is manned during major joint operations, e.g. the recent elections day. The rest of the time the person on duty (called “beheer” or “control”) can be reached either by radio or on the emergency phone.

If you See Something Say Something

The public can rest assured that their calls will be answered, even if calls have to be relayed from one sector to another, as there is excellent communication within the sectors, as well as within the CPF as a whole.

Even if you are not a member of the CPF, you are welcome to call them in a case of an emergency. Often this is a more effective way of getting assistance because institutions like the police, fire brigade and ambulance are so busy, while the CPF members know exactly who to call, when.

Examples of situations where CPF members have assisted within moments:

§  When a toddler fell into a koi dam, the mother called the CPF for an ambulance. While communicating with the emergency services, the CPF mobilized an operation within minutes whereby they closed road intersections in order for the mother to drive through unobstructed to meet the ambulance en route to the hospital.

§  When a person had a stroke on the corner of Dr Swanepoel and Braam Pretorius, a relative called someone who knew a CPF member, who called for the relevant emergency assistance.

§  Dogs that get lost, or are found, are often reported to the CPF.

§  A woman alone at home saw a potential burglar jumping over a wall and called for assistance.

§  After a large amount of cash was robbed from a business recently, the CPF rushed to the scene, gathering relevant information. With the permission of the police, and in constant radio contact with them, CPF members followed the vehicle until the police was able to take over.

Emergency situations like the above are picked up not only by the four people on duty who listen for distress calls on the radio all day, but also by the estimated 100 to 120 other CPF members  whose radios are with them, and switched on, at any given time.

It is these alert people who can rush to your side to render assistance in an emergency at any moment (whoever is the closest to you), as co-ordinated by the person in control.

 Wil jy deel word van die GPF?

Neels Marais, woordvoerder van Sinoville GPF, nooi inwoners om lid te word en sodoende betrokke te raak by die GPF-“familie”. Hy sê mense leer mekaar se dinge en tragedies en omstandighede ken, wat dikwels lei tot onderlinge ondersteuning en spontane netwerk en gebruik maak van mekaar se besighede en dienste.

Join Us

§  Jy moet registreer in die sektor waar jy woon en kan net daar aktief wees. Betrokkenheid kan behels om patrollie te ry, beheerdienste, deelname aan gesamentelike SAPS-operasies, die ondersteuning van misdaadslagoffers, welsynwerk, ensovoorts.

§  Saam met lidmaatskap gaan die aanskaf van ‘n radio. Die nodige opleiding word verskaf.

§  Ander opleidingsmodules handel oor patrollie-ry, misdaadvoorkoming/identifisering, die hantering van ongelukstonele, en dies meer.

§  GPF-lede wat by tonele optree, dra uitkenbare reflekterende baadjies of beffies ter wille van hul eie veiligheid en identifikasie.

§  Lede kry identifikasiekaarte met hul naam en foto op.

§  Aansoekers onderteken ’n gedragskode wat die GPF voorskryf en waaraan alle lede moet voldoen.

§  GPF-lede ontvang nie vergoeding vir hul vrywillige deelname aan aktiwiteite nie. In verdienstelike gevalle word brandstofkoepons aan lede verskaf wat gereeld met hul eie voertuie patrollie ry.

Vir meer inligting, of om lid te word, besoek die webtuiste www.gpfsinoville.co.za  of skakel die GPF-woordvoerder, Annatjie Coetzee, by 083 387 3386.

 

Desigined and hosted by CISWEB

SINOVILLE COMMUNITY POLICE FORUM Copyright © 2016. All Rights Reserved.